Aluminiowe systemy fasadowe

PF 152

System konstrukcji słupowo-ryglowych przeznaczony do wykonywania ścian osłonowych, zadaszeń, świetlików. Szerokość słupów i rygli wynosi 52 mm, a listew dociskowych 51 mm. Poprzez zastosowanie specjalnych termików możliwe jest wykonanie ściany osłonowej o współczynniku przenikania ciepła na poziomie 1,75 W/m2K. System umożliwia wykonywanie ścian prostych lub po łuku oraz adaptację na ogrody zimowe. Możliwe jest zastosowanie wersji „poziomej” lub „pionowej” linii, wykonywania fasad nieizolowanych termicznie, a także stosowania różnego typu zewnętrznych elementów dekoracyjnych.

PF 152 ESG

System przeznaczony do wykonywania lekkich ścian osłonowych i innych konstrukcji przestrzennych. Jako element nośny wykorzystywana jest konstrukcja słupowo-ryglowa systemu PF 152 i wchodząca w jego skład szeroką gamą profili. Z zewnątrz system tworzy jednolitą gładką ścianę szkła podzieloną pionowymi i poziomymi liniami o szerokości 22 mm (przy zastosowaniu silikonu pogodowego) lub 26 mm (przy wyborze systemowej uszczelki maskującej). System umożliwia wykonanie obok siebie okien wychylnych, otwieranych niezależnie.

PF NT 152 SG

System konstrukcji słupowo-ryglowych przeznaczony do wykonywania ścian strukturalnych. Konstrukcja ściany oparta jest na słupach pełnych, połówkach i ryglach, których szerokość wynosi 52 mm. System umożliwia zastosowanie kilka możliwości mocowania tafli szkła: poprzez klejenie strukturalne i chwytanie mechaniczne. Pozwala to na indywidualne formowanie kształtu ściany osłonowej. Istnieje możliwość wykonania obok siebie okien wychylnych, otwieranych niezależnie.

PF 152 HI

System ścian osłonowych słopowo-ryglowych o podwyższonej izolacyjności termicznej. Najczęściej stosowany w budownictwie energooszczędnym. Specjalnie zaprojecktowany wkład termiczny, wypełniający przestrzeń międzyszybową zastąpił wcześniej stosowane rozwiązanie oparte na taśmach tworzywowych. Rozwiązanie takie poprawia parametry konstrukcji. Struktura tworzywa umożliwia prawidłowe odwadnianie rygla.

PF 152 ppoż EI30, EI60

System ścian osłonowych słupowo-ryglowych o odporności ogniowej. Umożliwia wykonywanie przeciwpożarowych ścian osłonowych z pasami międzykondygnacyjnymi przeszklonymi i nieprzeziernymi. Wewnętrzne aluminiowe kształtowniki wzmacniające z wkładami ogniochronnymi wraz ze specjalnymi złączkami rygiel-słup zapewniają nośność konstrukcji w warunkach pożaru. Taśmy pęczniejące chronią przekładki termiczne oraz uszczelniają połączenia pomiędzy konstrukcją a szybami, lub innymi wypełnieniami nieprzezroczystymi, tworząc element o odporności i izolacyjności ogniowej. Istnieje możliwość wykonania konstrukcji fasadowej z drzwiami o odporności ogniowej, zarówno jedno jak i dwuskrzydłowymi.